Skip to main content

TOG&TOG – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Η TOG&TOG προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει το επίπεδο των λειτουργικών δραστηριοτήτων της με τρόπο τέτοιο, ώστε να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και να ελαχιστοποιεί το Περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Ειδικότερα, η TOG&TOG δεσμεύεται για τα παρακάτω:

 • Να αναγνωρίζει και να συμμορφώνεται πλήρως με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία που διέπει την κάθε δραστηριότητα που εκτελείται από αυτή.
 • Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των λειτουργικών δραστηριοτήτων της.
 • Να αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, που προκύπτουν από τις Περιβαλλοντικές Πλευρές και να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών.
 • Να παρακολουθεί και να ελέγχει τις Σημαντικές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις που άπτονται των λειτουργικών της δραστηριοτήτων.
 • Να βελτιώνει συνεχώς τις Περιβαλλοντικές επιδόσεις της και να φροντίζει για την πρόληψη της ρύπανσης του Περιβάλλοντος.
 • Να θέτει σαφείς, μετρήσιμους, επιτεύξιμους, ρεαλιστικούς και χρονικά καθορισμένους Περιβαλλοντικούς Σκοπούς και Στόχους, να τους ανασκοπεί ετησίως και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξή τους.
 • Να εκπαιδεύει και να ευαισθητοποιεί όλους τους εργαζόμενους της σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.
 • Να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την επίτευξη των Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων της.
 • Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα της.
 • Να κοινοποιεί στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την Περιβαλλοντική της επίδοση στους σχετικούς φορείς, τους συνεργάτες της και την κοινότητα, εφόσον ζητηθεί.
 • Να ανασκοπεί τις αναγνωρισμένες Περιβαλλοντικές Πλευρές και επιπτώσεις που προκύπτουν από τις λειτουργικές της δραστηριότητες, τους στόχους και τα περιβαλλοντικά προγράμματα τουλάχιστον σε ετήσια βάση ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης.

Η TOG&TOG αναγνωρίζει ότι η προστασία του Περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων και δεσμεύεται να εφαρμόζει κάθε δυνατό μέτρο, διαδικασία, σύστημα για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την προώθηση των αντίστοιχων θετικών.

Οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν συμμορφώνεται με την παρούσα Πολιτική, ενδέχεται να υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις κατά την κρίση της Διοίκησης της TOG&TOG.

Related News

Tog & Tog fashion interior experts

Tog & Tog παρουσίαση εταιρείας

TOG&TOG – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ